• Česky
  • English
  • German

Železitý křemen

Cena: 290 Kč
Lokalita: Hrbek, ČR
Rozměry: 90 x 110 x 50
Hmotnost: 581 g

Popis

Ukázka železitého křemene lokality Hrbek u Zaječova.
Ukázka "železáku" z nejznámější podbrdské lokality.