• Česky
  • English
  • German

Staurolit

Cena: 380 Kč
Lokalita: Nový Malín, ČR
Rozměry: 95 x 70 x 22
Hmotnost: 174 g

Popis

Bohatý vzorek krystalů staurolitu z Nového Malína.
Krystaly staurolitu jsou až 11 mm dlouhé.