• Česky
  • English
  • German

Tellur, Tellurit, Spiroffit, Zemannit

Běžná cena: 5 600 Kč

Zvláštní cena: 4 900 Kč

Lokalita: Moctezuma, Mexiko
Rozměry: 30 x 40 x 20
Hmotnost: 32 g

Popis

Velmi bohatý vzorek ryzího telluru s telluritem,spiroffitem a zemannitem, vzácnými telluričnany, které mají za typovou lokalitu toto slavné naleziště tellurové mineralizace.
Půl centimetru až centimetr mocná žíla hrubě krystalického ryzího telluru se vzácnými telluričnany, které vznikají jako produkt jeho oxidace.