• Česky
  • English
  • German

Bornit, Chalkopyrit, Galenit

Běžná cena: 400 Kč

Zvláštní cena: 190 Kč

Lokalita: Lešetice u Příbrami
Rozměry: 40 x 90 x 55
Hmotnost: 224 g

Popis

Ukázka bornitu z Lešetic u Příbrami
Vzorek celistvého, na čerstvých plochách fialově naběhlého bornitu