• Česky
  • English
  • German

Helvín

Cena: 18 900 Kč
Lokalita: Navegadora Claim, Penha do Norte, Minas Gerais, Brazílie
Rozměry: 87 x 275 x 64
Hmotnost: 2.107 kg

Popis

Nádherná ukázka černých tetraedrických krystalů vzácného silikátu berylia z Brazílie narostlých na křišťálu.
Hrana největšího krystalu má 4 mm.