• Česky
  • English
  • German

Galenit

Cena: 1 600 Kč
Lokalita: Bánská Štiavnica, Slovensko
Rozměry: 124 x 73 x 38
Hmotnost: 587 g

Popis

Bohatý vzorek galenitu s krystaly křemene a drobnými zrny dalších sulfidů.
Krystaly galenitu (až 11 mm) a krystaly křemene (až 10 mm).