• Česky
  • English
  • German

Železitý křemen

Cena: 1 100 Kč
Lokalita: Ohrazenice, ČR
Rozměry: 110 x 150 x 60
Hmotnost: 986 g

Popis

Železitý křemen s řídce se vyskytujícími pisolity, koncentrickými kulovitými agregáty, barevně odlišenými od okolního křemene. Reprezentativní ukázka pro jineckou lokalitu křemene.
Vzorek železitého křemene s červenými až hnědými pisolity v zelené matrix.