• Česky
  • English
  • German

Bludovit

Cena: 180 Kč
Lokalita: Bludov, ČR
Rozměry: 80 x 90 x 40
Hmotnost: 404 g

Popis

Ukázka metamorfované horniny tvořené pestrou škálou minerálů, které nádherně vyniknou po naleštění horniny
Ukázka kontaktně metamorfované horniny - tzv. bludovitu - který je tvořen modravým kalcitem, červenými agregáty granátu, trávově zelenými agregáty epidotu a bílými agregáty wollastonitu